Enst Casimir
P

EC_web.jpg
sigarendoosje Modesta van Ernst Casimir

Sigarenfabriek te Roermond

In 1899 richtten de gebroeders Lei en Frans Steuns aan de Kapellerlaan een sigarenfabriek op. Fabriek was een wat groot woord. Alles was handwerk, waaraan hoge eisen werden gesteld. Het moeizaam verkregen artikel was in de winkel voor 2 cent te koop.

Steuns draaide goed. In 1904 werd naast de vroegere woning en fabriek een nieuw pand gebouwd. Het merk was Ernst Casimir, genoemd naar Ernst Casimir van Nassau (*). Kort na het uitbreken van de tweede wereldoorlog schakelde de firma door gebrek aan echte tabak noodgedwongen om op het vervaardigen van surrogaten. Hopafval van bierbrouwerijen werd tot surrogaat verwerkt. In 1943 moest de sigarenfabriek op last van de bezetter sluiten.

De firmanten Steuns bouwden de zaak na de oorlog weer op en wisten spoedig weer te exporteren. Ook op de grote Nederlandse passagiersschepen was de Ernst Casimir sigaar een bekende verschijning. In 1949 werkten er al weer zestig mensen in de fabriek.

Helaas bestaat deze fabriek niet meer. Wederom een stukje vergane glorie....

(*) Ernst Casimir van Nassau was de neef van Prins Frederik Hendrik. Hij sneuvelde op 5 juni 1632 tussen de Nielderpoort en de Zwartbroekpoort in Roermond.